Att tömma ett dödsbo kan ta lång tid. Anlita oss så tömmer vi dödsboet och ser till att användbara saker återbrukas.
Sälj dödsboet och låt oss utföra bortforsling av lösöret.

Säljadödsbo.se köper dödsbon och vänder sig till dig som vill sälja ett dödsbo eller som vill ha hjälp med att tömma och rensa ut dödsboet. Vi går igenom vad du behöver tänka på om du ska sälja ett dödsbo eller om du behöver hjälp med tömning av dödsboet, det vill säga hjälp med att rensa ut bohag, möblemang och lösöre. Vi erbjuder dig hjälp med dödsbotömning i Stockholms län (t ex Sollentuna, Täby, Vallentuna, Huddinge, Haninge), Södermanlands län (Nyköping), Västmanlands län (Västerås) och Uppsala län (även Norrtälje). Vi köper även dödsbon.

På den här sidan

 • Hur du hanterar dödsboet
 • Vad du får göra med bohaget och lösöret
 • Tömning av dödsbo – att tänka på
 • Sälja dödsbo – att tänka på
 • Hur vi kan hjälpa dig
 • Om Säljadödsbo.se
 • Hjälp med bouppteckning och arvskifte

Hur du hanterar dödsboet

Det finns inte några enkla svar på hur just du ska hantera dödsboet, men eftersom du har kommit till oss på Säljadödsbo.se gissar vi att du redan har kontaktat en begravningsbyrå och påbörjat den hanteringen. Kanske har du också kontaktat en jurist för bouppteckning och arvshantering, och om inte kan du läsa mer om det nedan. Hur ska du då hantera dödsboet i övrigt? Här är några praktiska saker att tänka på i punktform.

 • Dödsboet är en egen juridisk person som företräds av arvingarna, de så kallade dödsbodelägarna.
 • Kom ihåg att saker inte sker per automatik i samband med dödsfallet. Du kan behöva säga upp autogiron och avsluta avtal som den avlidne hade.
 • Ja, dödsboet får räkningar och dessa ska betalas precis som vilka räkningar som helst så länge det finns tillräckligt med pengar i dödsboet. Det är du som har hand om dödsboet ser till att räkningarna betalas. Men:
  • Fundera först på vilka tillgångar och skulder den avlidne hade. Finns det tillräckligt med tillgångar?
  • De tillgångar som finns ska i första hand bekosta begravning och bouppteckning.
  • Om tillgångarna räcker till kan du lämna övriga räkningar till dödsboets bank för betalning. Ofta har banken färdiga blanketter som du måste fylla i.
  • Räcker tillgångarna inte till? Du kan vara lugn. I Sverige ärver vi inte skulder, men en god idé kan vara att kontakta företagen och berätta om situationen. Det kan trots detta komma påminnelser och brev från Kronofogden, men kom ihåg att dessa ställs till dödsboet och inte till dig.

Förhoppningsvis har du nu fått några svar på vad som krävs av dig gällande hanteringen av dödsboet.

Vad kan vi göra med dödsboets bohag och lösöre?

En vanlig fråga är vad man får och inte får göra med dödsboets bohag och lösöre. Måste man vänta tills bouppteckningen och arvskiftet är klart? Svaret är nej, det behöver man inte göra. Det är dödsbodelägarna tillsammans som företräder dödsboet och som bestämmer vad som ska hända med den avlidnes ägodelar. Om ni är överens om att bohaget ska rensas ut är det normalt sett inga problem att göra det.

Ett undantag är om det saknas tillgångar för att bekosta en begravning. Då kan det nämligen vara aktuellt att göra en dödsboanmälan hos den kommun där den avlidne var bosatt. För att kunna utreda en dödsboanmälan behöver kommunen vanligtvis veta vad som finns bland bohaget, eftersom även bohaget är eller kan vara en tillgång.

Tömning av dödsbo – att tänka på

Några saker att tänka på när du beställer en tömning av dödsbo är:

 • Plocka ut de saker du/ni vill behålla först. Vi har all respekt för att ägodelarna kan ha ett stort affektionsvärde, men när vi kommer dit är det för att forsla bort bohaget, inte för att gå igenom eller leta efter saker åt dig. OBS! Post It-lappar för att markera saker som ska behållas är inte att rekommendera då lapparna kan ramla av.
 • Vi är en seriös firma, men alla är inte det. Oseriösa aktörer kan dumpa saker i skogen eller på andra olämpliga ställen, eller sorterar inte föremål på rätt sätt.
  • Anlita en seriös aktör för att förvissa dig om att konsumenttjänstlagen följs, att de anställda erbjuds goda villkor och att skatter och avgifter betalas på rätt sätt. Det är en trygghet för såväl dig som oss.
 • Att tömma en bostad kan ta en eller flera dagar beroende på antal föremål, bostadens storlek och hur arbetet planerats. Var beredd på att upplåta bostaden en eller flera dagar.

Sälja dödsbo – att tänka på

När du ska sälja dödsboets ägodelar finns det några saker du behöver tänka på:

 • Begagnatvärdet för möbler, köksattiraljer och dylikt är oftast långt ifrån inköpsvärdet. Inte sällan är värdet noll. Detsamma gäller för majoriteten av all konst, tavlor och dylikt, där värdet många gånger är försumbart.
 • Vårt fokus är vanligen att tömma bostaden på föremål, inte på att gå igenom i detalj vilka föremål som finns och om de har något värde. Om du är osäker rekommenderar vi att du i stället vänder dig till ett renommerat auktionshus.
  • I stället för att försöka få ut varenda krona ur varje föremål försöker vi se till att föremålen gör nytta. Målet är att så mycket som möjligt ska gå till återbruk, så att flera kan bli nöjda. Win-win!

Hur vi kan hjälpa dig

Säljadödsbo.se hjälper dig att till ett konkurrenskraftigt pris tömma och rensa ur dödsbon. Vi erbjuder dig alltid en symbolisk summa för eventuella användbara saker som finns i den avlidnes hem – vi ser till att dessa saker kommer till återanvändning!

Om Säljadödsbo.se

Säljadödsbo.se startades av några personer som kände att de ville göra en god insats för andra människor och samtidigt arbeta fysiskt med kroppen. I nuvarande form utförs arbeten framförallt på kvällar och helger, men även andra tider kan förekomma.

Varmt välkommen att anlita oss hälsar
Emil

Hjälp med bouppteckning och arvskifte

Kanske har du redan tagit hjälp av begravningsbyrån när det kommer till de juridiska delarna, men du vet väl om att du inte behöver betala dyra timarvoden? Vi kan rekommendera följande byråer för hjälp med bouppteckning och arvskifte.

Kontakta oss

När du behöver hjälp